Pravila i uslovi korišćenja

Opšti pravilnik za rezervacije i registraciju korisnika


Jumanji Bowling centar zadržava pravo da promeni ili otkaže termin uz prethodno najavljivanje korisniku.

Korisnik je saglasan da želi da prima promotivne elektronske poruke od Jumanji Bowling Centra.

Na Bowling se dolazi 10 minuta pre zakazanog termina.

Zabranjeno je donošenje hrane i pića.

Ovo su naša jednostavna pravila za rezervacije i rođendane.


 • BOWLING 1h 1000din ( 1staza/2h/5dece max = 2000din) – iznajmljivanje do 4 staze
 • BOWLING 1h 900din ( 1staza/2h/5dece max = 1800din) – iznajmljivanje više od 4 staze
 • PIZZA (porodična 50cm : kečap, sir, šunka) = 1150 din / 6 parčadi
 • PIZZA (porodična 50cm : kečap, sir, šunka,gljive) = 1250 din / 6 parčadiROĐENDANSKI SOKOVI 1.5l (negazirani) = 450din

CENE SOKOVA AKO DECA SAMA NARUČUJU : 150 din (limunada) – 170 din (coca-cola)

*Mogućnost donošenja torte ( potrebno uz nju doneti kartonske tanjirice i plastične viljuškice)

Poštovani roditelji, radi bolje organizacije rođendana ovo su uslovi kojih treba zajedno da se pridržavamo:

 • Na rođendan se dolazi 10 min pre zakazanog termina
 • 5 dece je maksimum po jednoj stazi, ukoliko dođe više dece od predviđenog broja, osoblje kuglane će uključiti dodatnu stazu shodno broju dece. Ukoliko na stazi bude šestoro dece, na stazu se ne odobrava popust, odnosno cena 1h iznosiće 1100din.
 • Avans za proslavu rođendana se donosi 7 dana pre zakazanog termina, avans iznosi 1staza x cena 2h kuglanja (trajanje rođendana), ukoliko je rođendan na više od 4staze avans je 2staze x cena 2h kuglanja (trajanje rođendana).
 • Zabranjeno je donošenje hrane i pića
 • Ranije dogovorene i potvrđene termine uz potpuni povrat uplaćenih sredstava moguće je otkazati najkasnije 3 dana pre termina proslave
 • Deca mlađa od 8 godina, kao i deca sa posebnim potrebama u kuglani mogu boraviti isključivo u pratnji roditelja/staratelja,koji ih aktivno čuvaju kako bi, kao ostala deca, mogla uživati uz siguran boravak.
 • Korisnici prostora Jumanji Bowling Centra dužni su se prema objektu, inventaru i ostaloj imovini odnositi s poštovanjem, u protivnom sve eventualno nastale štete grubom nepažnjom korisnika snosi roditelj slavljenika.
 • Jumanji Bowling Centar ne odgovara za povrede do kojih može doći nesmotrenim ponašanjem samog deteta kao ni za povrede koje deca međusobno mogu naneti.
 • Jumanji Bowling Centar zadržava pravo zamoliti svakoga ko se ne pridržava pravila ponašanja da napusti kuglanu, kao i u slučaju da neko dete svojim ponašanjem iznimno uznemirava ili ugrožava sigurnost druge dece.
 • Roditelji slavljenika dužni su svoje goste upoznati sa ovim pravilnikom.

*Potpisom dogovorenog termina smatra se da su korisnici upoznati sa ovim pravilnikom te da se sa
istim slažu i da će se pridržavati njegovih odredbi.